Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Generali Investments Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Kazimierz Fedak

ul. Polna 11, 00-633 Warszawa

tel. 22 449 03 70, fax 22 449 04 88