Goldman Sachs TFI S.A | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Goldman Sachs TFI S.A

Goldman Sachs TFI S.A

Prezes Zarządu:

Małgorzata Barska

Plac Europejski 1, 00-844 Warszawa

tel. 22 108 57 00, fax 22 108 57 01