Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Insignis Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Grzegorz Witkowski

ul. Królewska 18, 00-103 Warszawa

tel. 22 460 51 90, fax 22 460 51 91