Intrum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Intrum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Intrum Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes zarządu:

Sylwester Flaga

ul. Domaniewska 48, 02-672 Warszawa