Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Piotr Szulec

Al. Armii Ludowej 26, 00-609 Warszawa

tel. 22 521 31 99, fax 22 521 30 80