Templeton Asset Management Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Templeton Asset Management Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Templeton Asset Management Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Borno Janekovic

Rondo ONZ 1, 00-124 Warszawa

tel. 22 337 13 50, fax 22 337 13 70