Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.

Prezes Zarządu:

Robert Hoerberg

ul. Rodziny Hiszpańskich 1, 02-685 Warszawa

tel. 22 567 48 75, fax 22 567 46 09