Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU S.A.

Prezes Zarządu:

Robert Zima

Inflancka 4b, 00-189 Warszawa

tel. 22 582 45 43, fax 22 582 21 51