UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

UNIQA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Robert Garnczarek

ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa

tel. 22 555 07 00, fax 22 555 07 01