III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?

III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?
-
Sala Notowań GPW

Jak zmieni się architektura rynku zarządzania aktywami w najbliższym czasie? Czy wprowadzane przepisy doprowadzą do reorganizacji jego struktury? Czy Program Budowy Kapitału będzie skutecznym bodźcem do uruchomienia indywidualnych oszczędności? Czy wprowadzenie powszechnego systemu dobrowolnych pracowniczych programów emerytalnych w sektorze przedsiębiorstw, czyli tzw. Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz Indywidualnych Planów Kapitałowych pomoże Polakom w uzyskaniu prawdziwej prywatnej emerytury? Jak wiele osób z tego skorzysta? Kiedy te zmiany się dokonają i jakie mają szanse na trwałość? Jaka jest opinia ekspertów i jaka będzie rola nadzoru w zreformowanym systemie? Na te i inne pytania postaramy się znaleźć odpowiedź w trakcie kolejnej konferencji zorganizowanej przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami, pt.

„III Filar – NOWA ENERGIA, rzeczywisty przełom dla gospodarki, Giełdy i rynku finansowego?”, która odbędzie się we czwartek, 24 listopada 2016, na Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, w godzinach 10:00 – 14:00. Współorganizatorem wydarzenia jest Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie SA.

W konferencji wezmą udział m.in. Paweł Borys, Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju, prof. dr hab. Lesław Gajek, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego, prof. dr hab. Jan Koleśnik, Doradca Prezesa Zarządu GPW, dr Marcin Wojewódka, Członek Zarządu, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Jacek Socha, Wiceprezes PwC Polska.

Będzie to ważne wydarzenie w obliczu zmian, które czekają nasz sektor. Kluczowym podmiotem w realizacji programu rozwoju kapitału jest Polski Fundusz Rozwoju (PFR), który udzielił patronatu naszej konferencji. Ponadto, w grupie patronów są: Ministerstwo Rozwoju, Komisja Nadzoru Finansowego, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Związek  Banków Polskich, CFA Society Poland oraz firma Mercer, globalny dostawca usług doradczych w zakresie świadczeń pracowniczych. Patronatu konferencji udzieliły również Analizy Online, wyspecjalizowany, niezależny ośrodek analityczny, który na bieżąco monitoruje i analizuje sytuację w poszczególnych obszarach rynku kapitałowego. Wyłącznym patronem medialnym jest dziennik Rzeczpospolita.

Czynny głos naszego środowiska w takich wydarzeniach jest niezwykle ważny, ponieważ zależy nam, by dialog między branżą a organami rządowymi doprowadził do powstania konkretnych przepisów prawa uwzględniających postulaty rynku. By do istniejącego III filaru wprowadzono oczekiwane uproszczenia, by rola nadzoru sprzyjała rozwojowi branży, by pracodawcy byli inicjatorami i promotorami programów emerytalnych w swoich zakładach pracy. Uczestnictwo głównych interesariuszy III filaru daje nadzieję, na bardzo ciekawe obrady.

Konferencja jest bezpłatna, zastrzegamy sobie prawo do zamknięcia rejestracji przy liczbie zgłoszeń przekraczającej możliwości Sali Notowań. Serdecznie zapraszamy do rejestrowania się online.  

Program

9:30 Rejestracja gości

10:00 Otwarcie konferencji

 • prof. dr. hab. Marcin Dyl, Prezes IZFiA

10:15 - 10:50 Założenia polskiej reformy systemu emerytalnego z perspektywy doświadczeń innych systemów emerytalnych. Próba wyciągnięcia wniosków

 • Andrzej Narkiewicz, Senior Consultant, Mercer Polska

10:50 - 11:20 Efektywność polskiego systemu emerytalnego z perspektywy Giełdy

 • prof. dr hab. Jan Koleśnik, Doradca Prezesa Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA

11:20 - 11:50 Uwagi nad możliwymi zmianami w zakresie PPE

 • dr Marcin Wojewódka, Członek Zarządu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych

11:50 - 12:10 Przerwa kawowa

12:10 - 13:30 Dyskusja panelowa: Zmiany systemu emerytalnego z perspektywy głównych interesariuszy procesu

Wprowadzenie do dyskusji: prezentacja wyników badania Mercera:

 1. Ocena zmian w systemie emerytalnym z perspektywy instytucji finansowych
 2. cena zmian z perspektywy pracodawców

Uczestnicy:

 • Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju
 • Leszek Jedlecki, Wiceprezes Zarządu, NN Investment Partners TFI SA
 • Krzysztof Nowak, Partner, Mercer Polska
 • Jacek Socha, Wiceprezes, PwC Polska

Prowadzenie: Red. Mateusz Pawlak, Rzeczpospolita

13:30 - 14:00 Rola nadzoru w zreformowanym III Filarze

 • prof. dr hab. Lesław Gajek, Zastępca Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego

14:00 Zakończenie konferencji