MiFID II - implikacje | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

MiFID II - implikacje

MiFID II - implikacje

W dniu 25 kwietnia 2017 roku odbyła się kolejna już konferencja organizowana przez Izbę Zarządzających Funduszami i Aktywami: „MiFID II – Implikacje”. Wśród prelegentów i panelistów były między innymi osoby: Paweł Borys, Prezes Zarządu, Polski Fundusz Rozwoju, Marcin Obroniecki, Z-ca Dyrektora, Departament Rozwoju Rynku Finansowego, Ministerstwo Finansów, Barbara Jawdosiuk, Dyrektor Departamentu Funduszy Inwestycyjnych, Komisja Nadzoru Finansowego, Jacek Marcinowski, Prezes Zarządu BZ WBK TFI SA, Piotr Osiecki, Prezes Zarządu, Altus TFI SA, Paweł Sujecki, Prezes Zarządu, ProService AT Sp. z o.o., Grzegorz Świetlik, Z-ca Dyrektora, Wydział Produktów dla Klientów Bankowości Prywatnej, mBank SA, Mec. Artur Zapała, Partner Zarządzający SPCG oraz przedstawiciele PwC Polska: Katarzyna Urbańska, Wicedyrektor ds. regulacji usług finansowych i Jan Domanik, Senior manager. Przybyli również goście zagraniczni: Josina Kamerling, Head of Regulatory Outreach EMEA, CFA Institute, Salvatore Gnoni, Head of Investor Protection and MiFID Intermediaries Team in ESMA.

Konferencja cieszyła się ogromnym zainteresowaniem, formalną rejestrację zamknięto już po kilku dniach a na samo wydarzenie przybyło 270 osób, znacznie więcej, niż to wynikało z zapisów. Omawiano i dyskutowano możliwe scenariusze wprowadzenia tej niezwykle istotnej dyrektywy oraz przewidywano konsekwencje. Uczestnicy docenili możliwość szerszego spojrzenia na MiFID – z perspektywy innych krajów. Bardzo zajmująca była rozmowa z Salvatore Gnoni, który przybliżał problem MiFID-u od strony niezależnego organu UE, przyczyniającego się do zapewnienia stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej. Wiele osób przybyło specjalnie, by wysłuchać zajmującej debaty pomiędzy menedżerami reprezentującymi różne podmioty uczestniczące w procesie implementacji. W tym przypadku na pierwszy plan wysuwał się temat zachęt oraz wynagrodzeń pobieranych przez fundusze.

Konferencję zakończyło bardzo ciekawe wystąpienie Radosława Pyrki, Członka Zarządu, CIO, ProService AT, głównego Partnera konferencji, który pokazał MiFID, jako jeden z czynników wpływających na rozwój internetowej sieci dystrybucji. Współorganizatorem konferencji był CFA Society Poland.