Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego

Nowy impuls dla rozwoju: PPK a strategia rynku kapitałowego
-
Sala Notowań GPW

Pracownicze Plany Kapitałowe, jedna z największych zmian na rynku finansowym w Polsce w ostatnich latach stają się faktem. Prezydent podpisał 19 listopada 2018 ustawę przyjętą przez parlament. PPK to program dodatkowego i dobrowolnego oszczędzania na emeryturę, przeznaczony dla ok. 11,5 mln osób zatrudnionych. Plany umożliwią gromadzenie dodatkowych oszczędności na emeryturę. Kapitał powstały na rachunku uczestnika w Pracowniczych Planach Kapitałowych będzie prywatną własnością uczestnika. Pracownicze Plany Kapitałowe będą wprowadzane etapami, począwszy od lipca 2019 r. aż do 2021 roku - w zależności od wielkości firmy.

Drugim ważnym tematem w bieżącym roku jest nowa Strategia Rozwoju Rynku Kapitałowego przygotowywana przez Ministerstwo Finansów. Strategia ma wspierać rozwój tego rynku i będzie sukcesywnie wdrażana aż do końca 2024 r. Niebawem poznamy jej szczegóły, zaś jej głównym celem jest odzyskanie pozycji Polski jako lidera w regionie. SRRK będzie pierwszą tak szczegółową i kompleksową strategią tworzoną dla polskiego rynku kapitałowego.

Organizatorzy
IZFiA Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami reprezentuje środowisko funduszy inwestycyjnych, wspiera ich rozwój w Polsce, upowszechnia wiedzę o funduszach, opracowuje standardy związane z działalnością funduszy oraz propaguje ideę oszczędzania długoterminowego przy wykorzystaniu produktów rynku kapitałowego. Do IZFiA należą najważniejsi i najwięksi zarządzający funduszami w kraju, reprezentujący najbardziej cenione marki finansowe polskie i zagraniczne. Izba skupia również największe podmioty świadczące usługi outsourcingowe na rzecz towarzystw funduszy inwestycyjnych, powszechnych towarzystw emerytalnych oraz towarzystw ubezpieczeniowych m.in. w zakresie obsługi funduszy inwestycyjnych i otwartych funduszy emerytalnych. Związani z IZFiA menedżerowie to najbardziej elitarna grupa decydentów i pracowników rynku asset management. IZFiA współpracuje z adekwatnymi organizacjami międzynarodowymi EFAMA oraz IIFA. 

CFA Society Poland

CFA Society Poland powstało w 2004 roku i jest stowarzyszeniem członkowskim międzynarodowego CFA Institute. CFA Society Poland rozpowszechnia i realizuje najwyższe standardy etyczne oraz edukacyjne w zakresie działań branży inwestycyjnej w Polsce. CFA Society Poland skupia profesjonalistów, mających związek z szeroko pojętym dokonywaniem inwestycji i zarządzaniem finansami. Organizacja zrzesza 550 profesjonalistów finansowych, a 1500 kandydatów jest w trakcie procesu egzaminacyjnego. Organizacje zatrudniające specjalistów z tytułem CFA to przede wszystkim towarzystwa funduszy inwestycyjnych, domy maklerskie, banki, firmy doradcze i konsultingowe.

Giełda Papierów Wartościowych

Największa giełda instrumentów finansowych w regionie Europy Środkowej i Wschodniej. Jedna z najlepiej rozpoznawalnych polskich instytucji finansowych. Organizuje obrót na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków kapitałowych w Europie. GPW prowadzi rynek regulowany dla akcji oraz instrumentów pochodnych, a także alternatywny rynek akcji NewConnect dla spółek wzrostowych. GPW rozwija także Catalyst – rynek przeznaczony dla emitentów obligacji korporacyjnych i komunalnych oraz rynek energii.