Women in Finance | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Women in Finance

Women in Finance CFA Society Poland and IZFiA
Sala Notowań GPW

28 listopada w Sali Notowań Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się  konferencja "Women in Finance". Organizatorami konferencji są CFA Society Poland oraz Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami. Główni Partnerzy Medialni to dzienniki: "Parkiet" oraz "Rzeczpospolita". Partnerem wydarzenia jest  Giełda Papierów Wartościowych oraz PKO Finat. Konferencja wpisuje się w projekt poruszający istotny z punktu widzenia organizacji problem aktywizacji kobiet w przestrzeni zawodowej oraz globalne spojrzenie na tematykę diversity w świecie finansów.

- Środowisko, w którym funkcjonujemy jest w znacznej mierze zdominowane przez mężczyzn. Niski wskaźnik partycypacji kobiet w sektorze finansowym ma kilka przyczyn. Wierzymy, że można je stopniowo eliminować. Dlatego Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami bardzo chętnie dołącza się w roli współorganizatora konferencji „Women in Finance” CFA Society Poland – organizacji, z którą od kilku lat z powodzeniem współpracujemy przy wielu projektach – mówi prof. Marcin Dyl, Prezes IZFiA.

Działania CFA Institute oraz CFA Society Poland w zakresie diversity wpisują w misję Instytutu oraz Stowarzyszeń lokalnych, mającą na celu stworzenie środowiska biznesowego, w którym potrzeby inwestorów są na pierwszym miejscu. Ten cel można osiągnąć zgodnie z polityką równych szans na rynku pracy, gdzie płeć czy rasa nie mają znaczenia, a o karierze zawodowej decydują profesjonalizm i kompetencje.

Konferencja jest dedykowana wszystkim finansistom – nie tylko kobietom – zgodnie z założeniem, iż płeć oraz rasa nie mają znaczenia, o ile rynek liczy się z polityką równych szans na rynku pracy. Dlatego organizatorom i partnerom będzie miło gościć zarówno kobiety, jak i mężczyzn.