Jak fundusz zabezpiecza się przed nieudanymi inwestycjami? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Jak fundusz zabezpiecza się przed nieudanymi inwestycjami?

Jak fundusz zabezpiecza się przed nieudanymi inwestycjami?
Dywersyfikacja portfela jest jedną z naczelnych zasad, jaką kierują się zarządzający funduszami inwestycyjnymi. Dywersyfikacja portfela na poziomie funduszu oznacza lokowanie środków w instrumenty finansowe o różnorodnych charakterystykach inwestycyjnych, skutkiem czego następuje ograniczenie ryzyka inwestycyjnego. Ponadto funduszowi inwestycyjnemu otwartemu nie wolno zainwestować wszystkich pieniędzy w jeden papier wartościowy. Zasadą ustawową jest, iż najwyżej 5 proc. aktywów funduszu może zostać ulokowane w papiery wartościowe jednego emitenta. W praktyce fundusze inwestują nawet w kilkadziesiąt papierów wartościowych. Dzięki temu zmniejszają ryzyko. Ponieważ zarządzający funduszami zarządzają znacznymi środkami pieniężnymi, mogą oni zdywersyfikować portfel znacznie skuteczniej niż indywidualny inwestor operujący mniejszymi kwotami. W ten sposób inwestując za pośrednictwem funduszu inwestycyjnego osiągamy wyższy poziom bezpieczeństwa inwestycji niż w wypadku samodzielnego inwestowania. Zarządzający funduszami są to specjaliści, którzy posiadają licencję doradcy inwestycyjnego - posiadają ekspercką wiedzę i doświadczenie zawodowe, a decyzje inwestycyjne, które mają służyć realizacji celu inwestycyjnego funduszu podejmują w oparciu o szczegółowe analizy.