Czy fundusze inwestycyjne są popularną formą oszczędzania w Polsce i na świecie? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czy fundusze inwestycyjne są popularną formą oszczędzania w Polsce i na świecie?

Czy fundusze inwestycyjne są popularną formą oszczędzania w Polsce i na świecie?
Fundusze inwestycyjne cieszą się olbrzymią popularnością na całym świecie - w końcu 2005 roku aktywa blisko 57 tysięcy funduszy inwestycyjnych wynosiły aż 17,8 biliona dolarów. Na największym rynku funduszy na świecie - w Stanach Zjednoczonych - udziały w funduszach inwestycyjnych posiada aż 54 miliony gospodarstw domowych (47,5 proc. wszystkich), zaś udział funduszy w całkowitych aktywach finansowych amerykańskich rodzin wynosi 20 procent. W Polsce historia działalności funduszy jest stosunkowo krótka (pierwszy fundusz powstał w 1992 r.), ale liczba osób, które zdecydowały się ulokować część swoich oszczędności w funduszach jest już imponująca (ok. dwóch milionów). Stale rosnąca wartość środków zarządzanych przez fundusze (przekracza ona już 100 miliardów złotych) oraz średnia wartość inwestycji w fundusze w przeliczeniu na głowę mieszkańca (ponad 2,3 tys. zł) świadczą niezbicie o tym, iż dla wielu gospodarstw domowych fundusze stały się istotnym elementem rodzinnych portfeli.