Czy fundusze mogą osiągać znacznie mniejsze zyski niż indywidualni inwestorzy lokujący np. na rynku kapitałowym? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czy fundusze mogą osiągać znacznie mniejsze zyski niż indywidualni inwestorzy lokujący np. na rynku kapitałowym?

Czy fundusze mogą osiągać znacznie mniejsze zyski niż indywidualni inwestorzy lokujący np. na rynku kapitałowym?
Tak, ponieważ celem funduszu inwestycyjnego nie jest osiąganie jak najwyższego zysku za wszelką cenę. Dla funduszu równie ważne jest ograniczanie ryzyka inwestycyjnego, a tym samym bezpieczeństwo inwestycji. Dlatego żaden fundusz nie zainwestuje wszystkich aktywów w akcje jednej, wybranej spółki lub w konkretną serię obligacji, nawet jeśli jest przekonany, że ta inwestycja przyniesie najwyższy zysk. Przeciwnie, każdy fundusz rozkłada inwestycje pomiędzy wiele potencjalnie zyskownych instrumentów finansowych, by ograniczyć ryzyko (dywersyfikacja lokat jest wymuszona przez przepisy ustawy i statutu funduszu). Inwestor indywidualny może osiągnąć wyższe zyski od funduszu, ale zwykle wiąże się to z wyższym ryzykiem. Poza tym inwestor indywidualny nie ma dostępu do tak szerokiej palety instrumentów finansowych, jak fundusz inwestycyjny. Niektóre, potencjalnie dochodowe instrumenty są dostępne tylko dla dużych inwestorów instytucjonalnych i inwestorzy prywatni nie mają możliwości zainwestować w nie na własną rękę.