Czy mam wpływ na rodzaj dokonywanych przez fundusz inwestycji? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czy mam wpływ na rodzaj dokonywanych przez fundusz inwestycji?

Czy mam wpływ na rodzaj dokonywanych przez fundusz inwestycji?
Inwestor nie ma możliwości samodzielnego podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz nie ma bezpośredniego wpływu na to, jakiego rodzaju instrumenty są kupowane do portfela funduszu. W zamian za to otrzymuje szereg innych zalet, w tym przede wszystkim: bezpieczeństwo powierzonych środków, profesjonalne zarządzanie, wysoką płynność inwestycji, dużą dostępność, relatywnie niskie koszty uczestnictwa. Ponadto inwestor ma możliwość elastycznego wyboru strategii inwestycyjnej poprzez wybór konkretnego produktu z szerokiej gamy funduszy oferowanych przez rodzime towarzystwa funduszy inwestycyjnych.