Czy mogę kontrolować, co dzieje się z moimi pieniędzmi? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Czy mogę kontrolować, co dzieje się z moimi pieniędzmi?

Czy mogę kontrolować, co dzieje się z moimi pieniędzmi?
Każdy inwestor ma możliwość stałej kontroli wartości inwestycji. Fundusze inwestycyjne otwarte zobowiązane są do codziennego publikowania wyceny jednostek uczestnictwa (dni robocze), dzięki czemu każdego dnia można określić wartość swojej inwestycji w fundusz. Fundusze udostępniają ponadto w publikowanych dokumentach (statutach, prospektach, sprawozdaniach finansowych) szereg innych istotnych informacji (np. dotyczących wysokości i struktury kosztów, historycznych stóp zwrotu, czy składu portfela inwestycyjnego), które czynią fundusze inwestycyjne najbardziej transparentnym z produktów inwestycyjnych dostępnych dla indywidualnych klientów.