Na jak długo trzeba włożyć pieniądze do funduszu, żeby się opłaciło? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Na jak długo trzeba włożyć pieniądze do funduszu, żeby się opłaciło?

Na jak długo trzeba włożyć pieniądze do funduszu, żeby się opłaciło?
Fundusze inwestycyjne są zalecane jako forma długoterminowego oszczędzania. W długim okresie czasu najlepsze efekty daje systematyczne lokowanie nawet stosunkowo niewielkich kwot kapitału. Dzięki systematycznemu inwestowaniu nawet drobnych sum, po kilkunastu lub kilkudziesięciu latach inwestor może zgromadzić znaczny kapitał, który może być wykorzystany do zabezpieczenia dodatkowego źródła dochodu po przejściu na emeryturę (plany emerytalne), w celu ułatwienia dziecku samodzielnego startu w dorosłe życie (plany edukacyjne) lub w innym, dowolnie określonym celu. W zakresie długości trwania inwestycji w funduszu inwestycyjnym zwykle nie występują żadne odgórne ograniczenia (inaczej jest w przypadku programów systematycznego oszczędzania, IKE, niektórych funduszy zamkniętych), jednak o ile w przypadku najbezpieczniejszych funduszy nie ma żadnych ograniczeń - można włożyć do nich pieniądze nawet na kilka miesięcy, w przypadku funduszy agresywnych bezpieczniej jest inwestować przez kilka lat.