Jaką mam gwarancję osiągnięcia zysku, jeśli zainwestuję w fundusze? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Jaką mam gwarancję osiągnięcia zysku, jeśli zainwestuję w fundusze?

Jaką mam gwarancję osiągnięcia zysku, jeśli zainwestuję w fundusze?
Uczestnik funduszu nie ma zagwarantowanej określonej stopy zwrotu w danym okresie, w odróżnieniu od np. lokaty bankowej, czy obligacji skarbowej, gdzie znamy wielkość zysku, jaki przyniesie nam dany instrument na koniec okresu zapadalności (pod warunkiem, iż utrzymamy go do końca tego okresu). Pewien wyjątek od tej zasady stanowią fundusze z ochroną kapitału, które zapewniają uczestnikowi minimalną (a czasami określają również maksymalną) stopę zwrotu na koniec okresu rozliczeniowego, bądź gwarantują, iż wartość jednostki nie spadnie poniżej określonego procenta maksymalnej wartości z danego okresu.
W szczególności należy pamiętać, iż dotychczasowe, historyczne rezultaty osiągnięte przez fundusz np. w ostatnich 12 miesiącach (informacje tego rodzaju są często podawane w materiałach reklamowych funduszy) nie stanowią gwarancji osiągnięcia takich samych wyników w przyszłości.