Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze? | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze?

Gdzie znajdują się powierzone przeze mnie pieniądze?
Z prawnego punktu widzenia pieniądze wpłacane są do konkretnego funduszu (oddzielnej masy majątkowej i osoby prawnej), a nie do towarzystwa. Nabywcy jednostek uczestnictwa stają się de facto współwłaścicielami majątku funduszu lub funduszy, które wybrali. Towarzystwo oferuje jedynie usługę zarządzania aktywami, w zakresie określonym ustawą i statutami funduszy. Aktywa funduszu są zaś przechowywane w banku depozytariuszu, który kontroluje zarządzanie środkami.