Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Alior Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Prezes Zarządu:

Andrzej Rosłaniec

ul. Łopuszańska 38D, 02-232 Warszawa

tel. 22 463 88 88, fax 22 463 88 89