dr Grzegorz Keler | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

męższczyzna w okularach w stroju biznesowym
dr Grzegorz Keler
Adwokat, Senior Manager, Thedy & Partners

Grzegorz Keler jest adwokatem, doktorem nauk prawnych, senior managerem w kancelarii Thedy & Partners. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym i prawnym, które zdobywał w firmach doradczych z Big4 oraz czołowych kancelariach prawnych. Doradza m.in. instytucjom finansowym, w tym TFI i bankom. Brał udział w procesach legislacyjnych prowadzonych przez Ministerstwo Finansów, wspierając podmioty z rynku kapitałowego. Zajmuje się również doradztwem podatkowym w transakcjach M&A i nieruchomościowych oraz reorganizacjach struktur kapitałowych i majątkowych. Występuje w kontrolach i postępowaniach podatkowych oraz postępowaniach administracyjnych, w tym przed KNF. Pełnomocnik w wielu postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Reprezentuje również klientów w sprawach karnych skarbowych i karnych gospodarczych.
Dr Keler jest adiunktem na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie prowadzi zajęcia z prawa podatkowego, finansów publicznych oraz prawa bankowego i ubezpieczeniowego. Wykładowca na studiach EMBA na Uniwersytecie Warszawskim oraz na studiach podyplomowych z zakresu FinTech w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Ekspert Centrum Gospodarki i Finansów Cyfrowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.
Autor wielu publikacji naukowych, współautor komentarzy do ustawy o CIT, Kodeksu karnego skarbowego, przepisów o transformacjach spółek, prawa holdingowego, ustawy o fundacji rodzinnej oraz przepisów o prostej spółce akcyjnej.
Laureat konkursu Rising Stars Prawnicy - liderzy jutra 2021.
Thedy & Partners
Specjalizujemy się w doradztwie podatkowym i finansowym, sporach podatkowych oraz dotacjach i zachętach. Posiadamy doświadczenie i umiejętności, które zdobyliśmy, pracując w firmach doradczych należących do tzw. "Wielkiej Czwórki" lub dużych międzynarodowych firmach. Na chwilę obecną skupiamy blisko 60 profesjonalistów. Doradzamy w sposób praktyczny i przedstawiamy jasne rekomendacje.
Według ogólnopolskich rankingów, Thedy & Partners znajduje się w pierwszej 15 największych firm doradztwa podatkowego w Polsce, a nasi eksperci zdobywają nagrody dla najlepszych doradców podatkowych.