Elżbieta Murawska | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Elżbieta Murawska
Elżbieta Murawska
Radca Prawny. Kancelaria prawna Snażyk Mordaka.
Elżbieta jest wieloletnim ekspertem w zakresie prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych, posiadającym doświadczenie w przeglądach prawnych, projektach due dilligence, zmianach właścicielskich.

WYBRANE PROJEKTY

  • obsługa prawna TFI i zarządzanych funduszy w wielu obszarach bieżącej działalności
  • udział w procesie przekazania zarządzania funduszami do innych towarzystw emerytalnych oraz likwidacji towarzystwa emerytalnego,
  • reprezentowanie towarzystw i funduszy przed sądami, organami ścigania, urzędami;
  • koordynowanie kontroli organu nadzoru, GIODO, działań pokontrolnych oraz postępowań przed Komisją Nadzoru Finansowego;
  • odpowiedzialność za proces związany z powoływaniem członków zarządu i rady nadzorczej; w tym w szczególności wymagających zgody KNF;
  • udział we wdrażaniu Wytycznych KNF dotyczących zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego w podmiotach nadzorowanych przez KNF;
  • dbałość o zapewnienie ładu korporacyjnego i prowadzenie działalności spółek, będących pod nadzorem KNF, z zachowaniem najwyższej staranności.