Łukasz Łyczko | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Łukasz Łyczko
Łukasz Łyczko
Radca prawny, Senior Manager w PwC Legal

Łukasz odpowiada za zagadnienia z zakresu prawa bankowego, ubezpieczeniowego oraz usług płatniczych. Doradzał wielu instytucjom kredytowym oraz finansowym w skomplikowanych projektach regulacyjnych dotyczących wdrożeń wytycznych i rekomendacji polskich i europejskich organów nadzoru. W charakterze eksperta doradza dla grup roboczych utworzonych przy Związku Banków Polskich, w tym grupy ds. zrównoważonych finansów oraz grupy ds. Taksonomii, wspierając w opracowaniu wyjaśnień interpretacyjnych dla sektora finansowego w zakresie regulacji ESG. W codziennej praktyce prowadzi warsztaty z zakresu metodyki wdrażania regulacji ESG m.in dla Estonian Private Equity & Venture Capital Association oraz zapewnia wsparcie regulacyjne przy wdrażaniu ujawnień ESG dla uczestników rynku finansowego.