Marcin Balicki | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Marcin Balicki
dr Marcin Balicki
adwokat, Senior Associate

Adwokat, zawodowy pełnomocnik przed Europejskim Urzędem ds. Własności Intelektualnej, doktor nauk prawnych ze specjalnością prawo własności intelektualnej (obrona na Wydziale Prawa i Administracji UJ), arbiter Sądu Polubownego ds. Domen Internetowych przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji, członek Stowarzyszenia Prawa Nowych Technologii, wykładowca na prowadzonych przez SGH studiach podyplomowych „FinTech - nowe zjawiska i technologie na rynku finansowym” oraz w Szkole IT organizowanej przez Centrum Praw Własności Intelektualnej im. H. Grocjusza.

Autor publikacji naukowych i popularnonaukowych z zakresu prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w tym komentarza do Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych w zakresie dotyczących ochrony programów komputerowych (A. Michalak [red.] Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Komentarz, C.H. Beck, Warszawa 2019). W 2020 roku, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska ukazała się monografia jego autorstwa pt. „Ochrona wzorów użytkowych” – pierwsza na rynku polskim publikacja poświęcona tej tematyce. Urząd Patentowy RP wydał w roku 2023 napisany przez Marcina Balickiego poradnik „Własność intelektualna w branży gier wideo”.

Specjalizuje się w doradztwie z zakresu prawa własności intelektualnej oraz prawa nowych technologii, w tym negocjowaniu umów dotyczących realizacji projektów technologicznych (m.in. systemy IT, IoT, automatyzacja przemysłu), umów licencyjnych oraz prowadzeniu sporów sądowych w tym obszarze (m.in. nieprawidłowe wdrożenia oprogramowania, naruszenia praw własności intelektualnej).

W roku 2023 i 2024 został wyróżniony w rankingu Kancelarii Prawniczych Dziennika Rzeczpospolita w kategorii prawo własności intelektualnej.