Mateusz Górnisiewicz | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Mateusz Górnisiewicz
Mateusz Górnisiewicz
Senior Manager, PwC Polska

Mateusz jest managerem w zespole Risk Assurance Compliance and Analytics. posiadającym 16-letnie doświadczenie w obszarze IT, bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, szczególności w sektorze finansowym. Zdobywał doświadczenie zawodowe podczas pracy dla firm informatycznych i doradczych w Australii, Arabii Saudyjskiej, jak również w Polsce w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego (m.in. jako zastępca dyrektora Departamentu Cyberbezpieczeństwa) i Związku Banków Polskich. Główny autor „Rekomendacji D KNF dotyczącej zarządzania obszarami technologii informacyjnej i bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego”, były członek grup roboczych przy Europejskim Banku Centralnym i Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego. Współtwórca Bankowego Centrum Cyberbezpieczeństwa, inicjator i lider opracowania standardu Polish API (zasad wymiany danych na potrzeby świadczenia innowacyjnych usług płatniczych zgodnie z wymaganiami dyrektywy PSD2). Współautor podręczników akademickich, publikacji i poradników w dziedzinie bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem, wykładowca na studiach podyplomowych Szkoły Głównej Handlowej