Michał Leconte | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Michał Leconte
Michał Leconte
Radca prawny, doradca podatkowy

Michał jest doradcą podatkowym i radcą prawnym z kilkunastoletnim doświadczeniem w doradztwie transakcyjnym, zarządzaniu ryzykiem podatkowym i postępowaniach podatkowych.

W swojej działalności Michał skupia się na doradztwie podatkowym, zarówno strategicznym, jak i bieżącym dla szerokiego portfela klientów z sektorów nowoczesnych technologii (IT oraz GameDev), rynków finansowych oraz branży deweloperskiej. Wieloletnie doświadczenie Michała w doradztwie podatkowym pozwala mu na zapewnieniu wsparcia uwzględniającego potrzeby swoich klientów, ze szczególnym uwzględnieniem konieczności prawidłowego zarządzania ryzykiem podatkowym w środowisku stale zmieniających się regulacji prawa podatkowego i wzrostu wymogów compliance.

Michał zdobywał doświadczenie w największych spółkach doradztwa podatkowego, specjalizujących się w obsłudze przedsiębiorców w zakresie CIT, VAT i międzynarodowych regulacji prawa podatkowego. Ponadto, Michał przez kilka lat pracował jako menadżer ds. podatków w dużej firmie z sektora paliwowego, zdobywając doświadczenie w procesach zarządzania funkcjami podatkowymi, uczestnicząc w procesie tworzenia prawa podatkowego oraz w międzynarodowych projektach restrukturyzacyjnych.

Michał jest absolwentem prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Posiada uprawnienia radcy prawnego oraz doradcy podatkowego (nr wpisu 12092). Poza bezpośrednim doradztwem na rzecz swoich klientów prowadzi także liczne zajęcia i wykłady w tym dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie oraz jest autorem publikacji poruszających tematykę podatkową (w tym współautorem Komentarza do Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych).