Michał Szałas | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami
Michał Szałas
Of-counsel w KSZ Smart Legal

Michał Szałas – of-counsel w KSZ Smart Legal -  adwokat specjalizujący się w prawie karnym gospodarczym i skarbowym, odpowiedzialności karnej członków zarządu oraz odpowiedzialności podmiotów zbiorowych. Były prokurator w Wydziale do spraw Gospodarczych w jednej z Prokuratur Okręgowych, gdzie pełnił funkcję koordynatora ds. przestępstw na rynku finansowym oraz z zawiadomienia KNF. Bezpośrednio prowadził lub nadzorował kilkadziesiąt poważnych śledztw z zakresu przestępczości gospodarczej, w tym m.in. dotyczących przestępstw skarbowe, prania pieniędzy, działania na szkodę spółki, oszustw inwestycyjnych czy emisji obligacji korporacyjnych. Zna i rozumie regulacje rynku finansowego. Doradza również w obszarze AML, w tym w przygotowaniu niezbędnej dokumentacji oraz realizacji obowiązku szkoleniowego.