Mikołaj Górny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

mężczyzna w stroju biznesowym
Mikołaj Górny
Prawnik Dział Prawa Rynku Kapitałowego Kancelarii Sadkowski i Wspólnicy

Specjalista z zakresu prawa handlowego oraz prawa rynku kapitałowego. Działa w obszarze prawa rynku finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów dotyczących firm inwestycyjnych, towarzystw funduszy inwestycyjnych oraz dostawców usług finansowania społecznościowego.

Posiada doświadczenie w obsłudze prawnej firm inwestycyjnych świadczących usługi na rynku Forex, w tym oferujących kontrakty na różnice (CFD), a także TFI zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi. Specjalizuje się w tworzeniu celowych wehikułów prawnych oraz zapewnianiu zgodności
z przepisami prawa w bieżącym funkcjonowaniu organizacji. Brał udział w transakcjach fuzji i przejęć na polskim rynku nieruchomości oraz procesach korporacyjnego due dilligence związanego z udzielaniem finansowania.

Poza doświadczeniem w kancelarii prawnej, pełnił również funkcje inspektora nadzoru, AML Officera oraz audytora wewnętrznego w instytucjach rynku finansowego. Prowadzi szkolenia z zakresu wymogów technicznych i organizacyjnych dla instytucji finansowych, w tym w szczególności w zakresie problematyki zarządzania ryzykiem, funkcjonowania komórki compliance, czy przeciwdziałania nieuprawnionemu świadczeniu usług maklerskich.

Jest finalistą ogólnopolskiego Turnieju Prawa Rynków Kapitałowych. Naukowo interesuje się ładem korporacyjnym spółek publicznych, transakcjami fuzji i przejęć, a także zagadnieniami z pogranicza prawa spółek i rachunkowości. Jest autorem szeregu branżowych publikacji w zakresie zagadnień związanych z prawem spółek oraz prawem rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ESG oraz prawa grup spółek.

Student Prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Finansów i Rachunkowości na Uniwersytecie Ekonomicznym w Krakowie.


Posługuje się językiem angielskim, w tym angielskim prawniczym, potwierdzone certyfikatami Certificate of Proficiency in English (Council of Europe level C2) oraz Toles Higher.