Nikola Jadwiszczak-Niedbałka | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

młoda kobieta w stroju biznesowym
Nikola Jadwiszczak-Niedbałka
Radca Prawny w Kancelarii Krzysztof Rożko i Wspólnicy

Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego, ze szczególnym uwzględnieniem tematyki funduszy inwestycyjnych oraz w prawie handlowym oraz postępowaniu administracyjnym. Bezpośrednio przed dołączeniem do Zespołu Kancelarii zdobywała doświadczenie w jednym z największych prywatnych towarzystw funduszy inwestycyjnych, pełniąc funkcję Dyrektora Departamentu Funduszy Zamkniętych, a także w kancelariach prawnych oraz jako in - house lawyer w spółce kapitałowej.

W swojej dotychczasowej praktyce zawodowej zajmowała się ponadto kompleksową obsługą podmiotów gospodarczych, w tym spółek kapitałowych oraz podmiotów zagranicznych. Doradzała w tworzeniu struktur przy udziale spółek handlowych oraz funduszy inwestycyjnych zamkniętych. Uczestniczyła w licznych transakcjach M&A oraz w obsłudze procesów inwestycyjnych private equity/ venture capital. Ponadto posiada doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych oraz  spółek w  restrukturyzacji i upadłości, przeprowadzania emisji obligacji i warrantów subskrypcyjnych, jak również 
w zakresie pozagiełdowego obrotu kontraktami terminowymi notowanymi na Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Ukończyła z wyróżnieniem studia magisterskie na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Uzyskała certyfikat ukończenia programu Business Law, podczas którego zdobywała pogłębioną wiedzę 
w zakresie prawnych aspektów prowadzenia i finansowania działalności gospodarczej.

Jest autorką licznych publikacji z zakresu prawa rynków kapitałowych, prawa handlowego, administracyjnego, podatkowego oraz filozofii prawa.