Szymon Grabski | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Szymon Grabski
Szymon Grabski
Senior Manager, PwC Polska

Szymon jest starszym menedżerem w zespole Cybersecurity w PwC Polska. Specjalizuje się w obszarze bezpieczeństwa informacji, ochrony danych oraz zarządzania ryzykiem. Wiedzę i doświadczenie w obszarze technologii łączy ze znajomością zagadnień prawnych. Współpracuje głównie z firmami z sektora usług finansowych. Doradza w kwestiach dotyczących środowiska kontroli wewnętrznej IT i bezpieczeństwa systemów, jak również w zakresie oceny ich zgodności z regulacjami i najlepszymi praktykami, w szczególności RODO, NIS, DORA oraz wytyczne EBA i KNF. Szymon jest absolwentem Politechniki Warszawskiej na Wydziale Elektroniki i Technik Informacyjnych, zaś jego doświadczenie poparte jest licznymi certyfikatami - m.in. CISA, CISSP, CCSP, CIPT.