Zuzanna Machniak | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Zuzanna Machniak
Zuzanna Machniak
Associate w PwC Legal, LL.M.

Specjalizuje się w prawie bankowym, prawie rynków kapitałowych i regulacjach z obszaru ESG. Ekspertka w obszarze sustainable finance certyfikowana przez Frankfurt School of Finance & Management. Posiada doświadczenie w projektach regulacyjnych obejmujących wdrożenie regulacji ESG do działalności licznych instytucji finansowych (SFDR, Taksonomia, NFRD, CSRD, CSDD, zmiany ESG do dyrektyw UCITS, AIFMD, MiFID II, Solvency II, IDD). Od 2020 doradza Związkowi Banków Polskich w grupach roboczych ds zrównoważonych finansów, Taksonomii, greenwashing i zmian ESG do MiFID II, w ramach których współtworzyła wyjaśnienia interpretacyjne dotyczące stosowania regulacji ESG. Wykładowczyni studiów podyplomowych ESG na Uniwersytecie Warszawskim oraz Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.