Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

Raport aktywa 20240430
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240430
IZFiA raport sprzedaż 20240430
IZFiA dane sprzedaż 20240430
Factsheet Polska 202404
IZFiA dane aktywa 20240430
IZFiA raport kwartalny aktywów 202403
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240331