Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240131
Factsheet Polska 202401
IZFiA dane sprzedaż 20240131
IZFiA dane aktywa 20240131
Raport aktywa 20231231
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20231231
IZFiA dane sprzedaż 20231231
IZFiA raport sprzedaż 20231231