Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA raport przeplywy 20230930
IZFiA dane przeplywy nowy format 20230930
IZFiA dane aktywa 20230930
Raport miesięczny aktywa - sierpień 2023
IZFiA Factsheet 202309
IZFiA raport kwartalny aktywow 202309
Raport WRZESIEN 2022 Inflacja i stopy procentowe
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20230831