Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA dane sprzedaż 20240229
IZFiA Factsheet Poland 202402
IZFiA dane aktywa 20240229
IZFiA raport sprzedaż 20240131
Raport aktywa 20240131
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20240131
Factsheet Polska 202401
IZFiA dane sprzedaż 20240131