Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA raport sprzedaż 20231031
IZFiA dane sprzedaż 20231031
IZFiA Factsheet Poland 202310
IZFiA raport aktywa 20231031
IZFiA dane aktywa 20231031
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20231031
Raport miesięczny aktywa - wrzesień 2023
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20230930