Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA stopy zwrotu FIZ 20231231
IZFiA dane sprzedaż 20231231
IZFiA raport sprzedaż 20231231
Factsheet Polska 202312
IZFiA raport kwartalny aktywow 20231231
IZFiA dane aktywa 20231231
IZFiA raport aktywa 20231130
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20231130