Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA stopy zwrotu FIZ 20230531
IZFiA raport przeplywy 20230531
IZFiA dane przeplywy nowy format 20230531
IZFiA dane aktywa 20230531
IZFiA Factsheet 202305
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20230430
IZFiA raport przeplywy 20230430
IZFiA dane przeplywy nowy format 20230430