Raporty | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Raporty

IZFiA dane aktywa 20230228
IZFiA Factsheet 202302
IZFiA stopy zwrotu FIZ 20230131
IZFiA raport przeplywy 20230131
IZFiA dane aktywa 20230131
Raport miesięczny aktywa - styczeń 2023
Raport Roczny o rynku funduszy inwestycyjnych za rok 2022
IZFiA Factsheet 202301