Agencja ratingowa | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Agencja ratingowa

niezależna specjalistyczna instytucja, która nadaje oceny rentowności podmiotom działającym na rynku finansowym (m.in. także funduszom inwestycyjnym), badając prowadzoną przez nich działalność