Benchmark | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Benchmark

wzorzec (punkt) odniesienia do którego porównuje się wyniki inwestycyjne funduszu, służący do oceny efektywności zarządzania funduszem, reprezentatywny dla aktywów, w które inwestowane są środki funduszu