Bon komercyjny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Bon komercyjny

krótkoterminowy dłużny papier wartościowy emitowany przez przedsiębiorstwa