Bon pieniężny | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Bon pieniężny

krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez NBP, którego nabywcami mogą być wyłącznie banki komercyjne