Bon skarbowy | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Bon skarbowy

krótkoterminowy papier wartościowy emitowany przez Skarb Państwa z gwarancją wykupu, stanowiący potwierdzenie zobowiązania państwa z tytułu zaciągniętego kredytu o terminie wykupu wynoszącym od 1 do 52 tygodni