Pełnomocnik | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Pełnomocnik

osoba upoważniona przez uczestnika funduszu do dokonywania w jego imieniu określonych operacji na jednostkach uczestnictwa.

W praktyce rozróżnia się następujące rodzaje pełnomocnictw:
a) ogólne (uprawniające do dokonywania wszystkich operacji na rejestrze uczestnika),
b) rodzajowe (uprawniające do dokonywania tylko określonych zleceń lub dyspozycji w imieniu uczestnika,
c) szczegółowe (uprawnienie jednorazowe do dokonania konkretnej operacji na rachunku uczestnictwa);