PIN | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

PIN

poufny numer identyfikacyjny, nadawany uczestnikowi przez TFI służący do wykonywania dyspozycji przez telefon na rachunku uczestnika funduszu