Płynność | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Płynność

cecha informująca o możliwości szybkiego kupna/sprzedaży danego instrumentu finansowego