Podatek od zysków kapitałowych | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Podatek od zysków kapitałowych

podatek dochodowy od osób fizycznych pobierany z tytułu uzyskiwanego dochodu od wszelkich dochodów kapitałowych, w tym udziału w funduszach kapitałowych (m.in. w funduszach inwestycyjnych), wynoszący obecnie 19 procent zysku