Potwierdzenie | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Potwierdzenie

dokument potwierdzający realizację zlecenia dotyczącego jednostek uczestnictwa, który agent transferowy przesyła uczestnikowi w imieniu funduszu