Pracownicze Programy Emerytalne (PPE) | Izba Zarządzających Funduszami i Aktywami

Pracownicze Programy Emerytalne (PPE)

ustawowa forma grupowego oszczędzania na emeryturę, m.in. w funduszach inwestycyjnych.
Forma zabezpieczenia emerytalnego prowadzona w postaci umowy o wnoszenia przez pracodawcę składek pracowników do funduszu. Zasady funkcjonowania PPE określa ustawa o pracowniczych programach emerytalnych z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U., Nr 116, poz. 1207 ze zm.).